BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważne aspekty szkolenia każdego pracowanika, czy to w dużym czy małym przedsiębiorstwie. Ponieważ kwestie bezpieczeństwa są kluczowe dla pracodawców, ale także dla przedstawicieli państwa, stąd też obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp dla każdego pracownika, w przedsiębiorstwie.
Przepisy bhp zmieniają się w bardzo szybkim tempie, stąd też warto śledzić te zmiany na bieżąco po pierwsze dlatego, żeby zabezpieczyć interesy pracowników oraz poniekąd swoje, ponieważ kontrola może wykazać nieprawidłowości, które skutkują karami nakładanymi na zarządcę.
Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko wiedza pracowników, znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy, ale także wyposażenie zakładu pracy. W każdym miejscu pracy powinno być bezpiecznie, w razie jakichkolwiek urazów pracownicy powinni mieć dostęp do apteczki, w której znajdować się mają przybory umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy pracownik ma obowiązek być zdrowy i sprawny do pracy, w związku z tym pracodawca wysyła swoich pracowników co najmniej raz do roku do lekarza medycyny pracy, którego orzeczenie jest wiążące.

Odwiedź również: www.bhp-prometeo.pl